Saturday, October 6, 2012

Katha Jao Mae Kali

Wrathful Kali Goddess  Amulet
from the Monk Phra Ajahn Rot ,
the Abbot from the Temple Wat Nong GaeSon , Ratburi Province

metal Amulet in a waterproof acrylic case 5 x 3,4 cm  /  1.9 x 1.3 inch

Katha for that Amulet :
    Om Kaalii Maa (3 times)
    Om Jae Maadtaa Kaalii
    Om Sadti Yae Maadtaa Kaalii
    Om Maha Sakti Kalii Maadtaa
    Om Chaya Srii Mahaa Kaalee Maadtaa
    Om Mahaa Kaalii Namasa
    Om Chayadti Mangkalaa Kaalii Patra Kaalii Gabpaalinii Turagaa Samaa Siwaa Taadtrii
Swaahaa Swaataa Namo Sadtudtae
    Om Chayadti Mahaa Kaalii Chayadti Aataya Kaalii Maadtaa Chayaruubpa Bprajantigaa
Mahaa Kaalika Taewii Chayadti Ragdtaasana Raotaramukhii Rutaraanii
Ari Sonidtakha Bpairaparanii Khattaka Dharanii Sujii Bpaannii

0 comments: