Thursday, August 4, 2016

Katha Jarum Cinta

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa 3x

In ta sah wang
Ma ha in ta sah wang
Sap pa sit ti wi cha
Tah ra nang sah wang
Sap pa loh gah
Ei ri yah nang
Sah wang
Ae tay na
Sat jay na
Su wat thee hoe tu

0 comments: