Sunday, April 25, 2010

Jatukam Paritta

Jatukam itu, hapalkan Parittanya :
"Jatukamma Ramma Dewang Boddisatang
Mahagunang Mahidikang Ahang
Pujjemi Sidhi Labho Nirantarang"

(spell pengucapan menurut bunyi ucapan lidah kita)

Hati2 beberapa dari ini bentuk penipuan di Internet

0 comments: