Thursday, April 29, 2010

Paritta Penghormatan kepada Jatukam Ramathep

(Tenangkan Batin, kemudian merenungkan Keluhuran Tri Ratna, lalu ucapkanlah)
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhasa (3 kali)
Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci, yang telah mencapai Penerangan sempurna

(selanjutnya, mohon berkah/berkat/restu dari Orang Tua dan Para Guru.

Kemudian renungkan segala kebajikan yg telah dilakukan selama ini, disertai dgn pembacaan Parita penghormatan kepada Jatukam Ramathep)

Jatukamma Ramma Devam Boddhisattvam
Mahaguna Makidika Aham
Pujjemi Siddhi Labhi Nirantharam

Aku memuja pada Boddhisattva Jatukam Ramathep, yang memiliki kekuatan yang Maha Perkasa di alam Dewa. Semoga semua Marabahaya lenyap, dan semoga kami beserta keluarga memperoleh kesuksesan, keberuntungan, keselamatan untuk selama-lamanya

Hati2 beberapa dari ini bentuk penipuan di Internet

0 comments: