Saturday, April 24, 2010

Phra Narai/Narai Song Krut (Wisnu/Wisnu Naik Garuda)

Tenangkan Batin, kemudian merenungkan Keluhuran Tri Ratna, lalu ucapkanlah

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhasa
(3 kali)
Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci, yang telah mencapai Penerangan sempurna

(selanjutnya, mohon berkah/berkat/restu dari Orang Tua dan Para Guru. Kemudian renungkan segala kebajikan yg telah dilakukan selama ini, disertai dgn pembacaan Parita penghormatan kepada Phra Narai/Narai Song Krut)

Itisugato Araham Buddho
Namo Buddhaya Pathavikhomka
Phra Bhummadeva Kamamiham

Hati2 beberapa dari ini bentuk penipuan di Internet

0 comments: